Hartfalen – informatie

Diagnose, behandeling en bronnen voor patiënten en verzorgers

Original Term=[ACE_inhibitors]
Regex Term=[ACE_inhibitors]
Modified Term=[ace_inhibitors]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Angiotensin_II_receptor_blockers]
Regex Term=[Angiotensin_II_receptor_blockers]
Modified Term=[angiotensin_ii_receptor_blockers]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Arrhythmia]
Regex Term=[Arrhythmia]
Modified Term=[arrhythmia]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Atrium]
Regex Term=[Atrium]
Modified Term=[atrium]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Beta-blockers]
Regex Term=[Beta-blockers]
Modified Term=[beta-blockers]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Blood_thinners]
Regex Term=[Blood_thinners]
Modified Term=[blood_thinners]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Calcium_channel_blockers]
Regex Term=[Calcium_channel_blockers]
Modified Term=[calcium_channel_blockers]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Cardiac_catheterization]
Regex Term=[Cardiac_catheterization]
Modified Term=[cardiac_catheterization]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Cardiac_resynchronization_therapy]
Regex Term=[Cardiac_resynchronization_therapy]
Modified Term=[cardiac_resynchronization_therapy]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Cardiologist]
Regex Term=[Cardiologist]
Modified Term=[cardiologist]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Cardiomyopathy]
Regex Term=[Cardiomyopathy]
Modified Term=[cardiomyopathy]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Cardioversion]
Regex Term=[Cardioversion]
Modified Term=[cardioversion]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Congestive_heart_failure]
Regex Term=[Congestive_heart_failure]
Modified Term=[congestive_heart_failure]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Coronary_artery_disease]
Regex Term=[Coronary_artery_disease]
Modified Term=[coronary_artery_disease]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Diuretics_(water_pills)]
Regex Term=[Diuretics_(water_pills)]
Modified Term=[diuretics_water_pills]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Digitalis_(or_digoxin)]
Regex Term=[Digitalis_(or_digoxin)]
Modified Term=[digitalis_or_digoxin]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Dyspnea]
Regex Term=[Dyspnea]
Modified Term=[dyspnea]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Echocardiogram_(or_"echo")]
Regex Term=[Echocardiogram_(or_echo)]
Modified Term=[echocardiogram_or_echo]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Echocardiologist]
Regex Term=[Echocardiologist]
Modified Term=[echocardiologist]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Edema]
Regex Term=[Edema]
Modified Term=[edema]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Ejection_fraction_(EF)]
Regex Term=[Ejection_fraction_(EF)]
Modified Term=[ejection_fraction_ef]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Electrocardiogram]
Regex Term=[Electrocardiogram]
Modified Term=[electrocardiogram]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Electrophysiologist_(EP)_or_heart_rhythm_specialist]
Regex Term=[Electrophysiologist_(EP)_or_heart_rhythm_specialist]
Modified Term=[electrophysiologist_ep_or_heart_rhythm_specialist]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Endocarditis]
Regex Term=[Endocarditis]
Modified Term=[endocarditis]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Heart_failure_specialist]
Regex Term=[Heart_failure_specialist]
Modified Term=[heart_failure_specialist]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Myocarditis]
Regex Term=[Myocarditis]
Modified Term=[myocarditis]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[NYHA_Class_I,_II,_III,_IV]
Regex Term=[NYHA_Class_I,_II,_III,_IV]
Modified Term=[nyha_class_i,_ii,_iii,_iv]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Potassium]
Regex Term=[Potassium]
Modified Term=[potassium]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Pulmonary_edema]
Regex Term=[Pulmonary_edema]
Modified Term=[pulmonary_edema]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Vasodilators]
Regex Term=[Vasodilators]
Modified Term=[vasodilators]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Ventricle]
Regex Term=[Ventricle]
Modified Term=[ventricle]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Ventricular_dysynchrony]
Regex Term=[Ventricular_dysynchrony]
Modified Term=[ventricular_dysynchrony]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Ventricular_fibrillation_(VF)]
Regex Term=[Ventricular_fibrillation_(VF)]
Modified Term=[ventricular_fibrillation_vf]
Lower Terms=[]
Index=[-1]
Original Term=[Ventricular_tachycardia_(VT)]
Regex Term=[Ventricular_tachycardia_(VT)]
Modified Term=[ventricular_tachycardia_vt]
Lower Terms=[]
Index=[-1]